ARTEZ Danışmanlık İnternet Sitesi Kullanım Koşulları

1 İnternet Sitesi Kullanım Şartları Sözleşmesinin Tarafları, Konusu ve Kapsamı
1.1 Bu internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı şartları okuyunuz. Bu şartları kabul etmediğiniz taktirde bu internet sitesini kullanmaktan vazgeçiniz.
1.2 Bu internet sitesinin sahibi, bu site içinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve internet sitesi kullanım şartlarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
1.3 Bu internet sitesinde sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde internet sitesine erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım şartlarını kabul etmiş sayılmaktadır.
1.4 ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi iş bu Sözleşme içinde belirtilen şartları, kullanıcılarına herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak www.artezdanismanlik.com internet sitesinde yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi tarafından iş bu Sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği, internet sitesi hizmetlerinden yararlanan ve internet sitesine erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
1.5 İş bu “İnternet Sitesi Kullanım Şartları”, 13/02/2017 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; internet sitesini kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İş bu “Site Kullanım Şartları” ayrıca, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü “Hizmet Sözleşmesi’nin de ayrılmaz bir parçasıdır.
2 Tanımlar
2.1 Site: ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan www.artezdanismanlik.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.
2.2 Kullanıcı: ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesine ve/veya ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi veri tabanına çevrimiçi ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
2.3 Link ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi üzerinden, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesine, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı (www.artezdanismanlik.com).
2.4 İçerik: ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.
2.5 ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi  Ara Yüzü: Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ’ne ait olan tasarımlar içerisinde, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
2.6 ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi Veri Tabanı: ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ’ne ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı.
2.7 Kullanıcı Sözleşmesi: ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi dahilinde, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma şartlarını belirten; ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ile kullanıcı arasındaki elektronik sözleşme. ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi , Kullanıcı Sözleşmesi’ni farklı kullanıcı ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle kullanıcının onayına sunabilir. Bu durumda kullanıcı; almak istediği hizmetlere göre, o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.
3 ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi Hizmetleri
3.1 ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi , Kullanıcıları için tez, ödev, proje, çeviri gibi çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri vermektedir
3.2 ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi , sadece uygun uzman olması durumunda gelen hizmet taleplerini yerine getirmektedir.
3.3 ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi tarafından verilen hizmetler, yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi tarafından sunulan temel hizmetler olup, bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma şartlarının değiştirilmesi tamamen ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ’nin yetkisi dahilindedir. ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi , bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.
4 ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi İnternet Sitesi Kullanımına İlişkin Şartlar ve Yükümlülükler
4.1 Kullanıcılar yalnızca hukuka uygun amaçlarla ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
4.2 Kullanıcı, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.3 ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi dahilinde, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ’nin, iş birliği içinde bulunduğu kurumların, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.4 Kullanıcılar, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ’ne ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi , Kullanıcılar tarafından ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ’ne iletilen veya ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
4.5 Kullanıcı, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ’nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.6 ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi , ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi dahilinde sunulan hizmetleri ve ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi dahilinde erişilen İçerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi , bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
4.7 Kullanıcılar, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi  tarafından yapabilir. ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği Kullanıcıya aittir.
4.8 Kullanıcılar, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ’nin ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
4.9 ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi , ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Hizmet Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
4.10 ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi veri tabanından bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi veri tabanından yoğun şekilde bilgi çeken kişiler hakkında, T.C.K. Mad. 243 (1) çerçevesinde bilişim sistemine hukuka aykırı giriş yapmış olduğu varsayılarak ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.
4.11 ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ’nin yazılı olarak izin verdiği kullanım şartları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi nin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.12 ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi üzerinden yayınlanan her türlü bilgilerin, belgelerin, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ara yüzünün, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ’nin yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.
4.13 ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü içeriğin, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ’nin yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.
4.14 ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ’nin yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.
4.15 ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi veri tabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ’nin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
5 ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi Fikri Mülkiyet Hakları
5.1 ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesinin (sınırlı olmamak kaydıyla ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi veri tabanı, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ara yüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ’nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ’ne ait ve/veya ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.
5.2 Kullanıcılar, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi hizmetlerini, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi bilgilerini ve ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İş bu “Site Kullanım Şartları” dahilinde ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. İş bu “ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi İnternet Kullanım Şartları” dahilinde ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ; ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi hizmetleri, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi bilgileri, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi telif haklarına tabi çalışmaları, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ticari markaları, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
6 ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartlarında Değişiklikler
6.1 Herhangi bir zamanda ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İş bu ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İş bu ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartları, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
7 Mücbir Sebepler
7.1 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi , iş bu ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartları, gizlilik politikası ve Hizmet Sözleşmesi’nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi ’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, yangın, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.
8 Uygulanacak Hukuk ve Yetki
8.1 İş bu ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
9 Yürürlülük ve Kabul
9.1 İş bu ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartları, ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi tarafından ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi içeresinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar, iş bu Sözleşme hükümlerini ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi , dilediği zaman iş bu Sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi internet sitesi üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
10 İş bu Sözleşme bu madde ile birlikte 10 (on) maddeden ibarettir.