• Artez Danışmanlık

Tez Yazdırmak İstiyorum

Güncelleme tarihi: 6 May 2021

Tez Yazdırmak İstiyorum ​ Akademik personelin ya da yüksek lisans öğrencilerinin, makale ve tez yazımı konusunda yaşadıkları en büyük sıkıntı yeterli vakte sahip olmamalarıdır. Bu sebeple bahse konu kişilerce tez yazılır, tez yazdırma şeklinde ilanlar yoluyla bazı kişilerle temas kurmaktadırlar. Tez yazdırmak istiyorum şeklindeki bir düşünceye sahip olan kişiler, tez yazımı konusunda faaliyet gösteren kişi ve kurumlara yönelmektedir. Bu konuda akla gelen ilk soru tez yazdırma konusunun yasal dayanağı olup olmadığıdır. Tez yazdırmak suç mu?, Parayla tez yazdıran var mı? Şeklindeki sorular öğrencilerin aklını meşgul etmektedir. Tez yazdırmak gerçekten de kolay karar verilecek bir konu değildir. Öğrencilerin bir çoğu “tez yazdırmak istiyorum ama korkuyorum” şeklinde düşüncelerini ifade etmektedir. Tez yazımı, belirli bir konu üzerine literatürdeki çok sayıda kaynağın taranarak akademik yazım kuralları ve araştırma yöntemlerine uygun olarak bir akademik değere sahip akademik metin oluşturma sürecidir. Sadece bu tanımdan dahi konunun ne kadar uzun ve zorlu bir süreç olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple pek çok kişinin tez döneminde tez yazdırmak istiyorum ifadesini dile getirmesi olası bir durumdur. Ancak tez yazımı ve tez yazdırma konusuna karar verildikten sonra kişileri büyük bir risk beklemektedir. O da piyasada çok sayıda bulunan ancak hiçbir akademik bilgi birikimine sahip olmayan tez yazdırma firmaları, tez yazdırma şirketleridir.

​Bu aşamaya gelmiş öğrenci ve akademisyenlerin yapmaları gereken davranış, kurumsal ve güvenilir tez yazdırma merkezleri ile iletişime geçmektir. Yani öğrencinin sadece tez yazdırmak konusunu değil uzman, profesyonel kişilere tez yazdırmak istiyorum şeklinde düşünmesi gerekmektedir. Ancak maalesef pek çok kişi tez yazdırmak istiyorum diye yola çıktığında henüz öğrenci olan ve akademik bilgi birikimi seviyesi yeterli olmayan tez yazan öğrenciler ile temas kurmaktadır. Bu durum başlanılan işin en baştan yetersiz bir akademik çalışma olacağını göstermektedir. Çünkü bu durumdaki kişilerin temel olarak ilgilendikleri ilk konu tez yazdırma fiyatları, tez yazdırma ücretleri nin ne kadar olduğudur. Çalışılacak kişilerin tez yazdırma, tez yazımı konusunda yeterli güvenilirliğe ve tecrübeye sahip olup olmadıkları konusunda yeterli araştırma yapılmalıdır. Bu konudaki araştırma için tez yazdırma forum arama kelimesinin kullanılması mantıklı seçenekler arasındadır. Sonuç olarak tez yazdırmak istiyorum şeklindeki bir düşünceye sahip olanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu konuda pek çok kişi ve kurum faaliyet gösterse de tez yazdırma konusunda uzun yıllara dayalı tecrübesi ve güvenilirliği ile ARTEZ Akademik Danışmanlık Merkezi olarak tez hazırlama konusunda tüm aşamalarda hizmetinizdeyiz. ​ Etiketler: tez yazdırma, tez yazımı, Tez yazdırmak suç mu?, Parayla tez yazdıran var mı?, tez yazdırma firmaları, tez yazdırma şirketleri, tez yazan öğrenciler, tez yazdırma fiyatları, tez yazdırma ücretleri, tez yazdırma forum, tez hazırlama