top of page
  • Yazarın fotoğrafıArtez Danışmanlık

Tez Yazım Kuralları

Güncelleme tarihi: 6 May 2021

TEZ YAZIM KURALLARI

Tez Yazım Kuralları

Tez yazım kuralları konusunda genel olarak uyulması gereken kurallar olmakla birlikte bu kurallar ilgili üniversitenin tez yazım kılavuzlarında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. ARTEZ Danışmanlık Merkezi tez yazımı konusunda tez yazımı kurallarına hassasiyetle riayet ederek tamamen üniversitelerin belirlediği tez yazım kurallarına uygun akademik çalışmalar ortaya çıkarmaktadır.

Her üniversitenin farklı bir tez yazım kılavuzu başka bir ifadeyle farklı tez yazım kuralları olmasına rağmen aşağıda bir teze ait genel kurallar paylaşılmıştır.

Kullanılacak kağıdın özellikleri

Tez yazımı ve dolayısıyla tez yazdırma konusu hassasiyet gerektiren bir süreçtir Bu sebeple tez çalışması hazırlanırken dikkat edilecek hususlar arasında kullanılacak kağıdın dahi özelliklerinin doğru olarak seçilmesi gerekmektedir. ARTEZ Akademik Danışmanlık olarak her aşamada hizmetinizdeyiz.

Yazı Özellikleri

Tez yazımının nasıl yapılması gerektiği, hangi yazı tipinin, fontunun seçilmesi gibi konular önem arz etmektedir. Bu ayrıntıların tamamı tez çalışmasının yapılacağı üniversiteye göre değişiklik göstermektedir.

Kenar Boşlukları ve Sayfa Düzeni

Tez yazımı konusu sadece iyi bir araştırma, analiz ve içerikten oluşmamaktadır. Tez yazımı aynı zamanda belirli kurallara uygun olarak akademik çalışmanın yapılmasını gerektirmektedir. ARTEZ Danışmanlık Merkezi olarak tez yazımı konusunda tez yazımı kurallarına hassasiyetle riayet ederek tamamen üniversitelerin belirlediği tez yazım kurallarına uygun akademik çalışmalar ortaya çıkarmaktadır.


İfade Şekli, Anlatım

Tez yazımı konusunda bir tezi diğerlerinden farklı kılan önemli özelliklerden belki de en önemlisi tez yazım dili kurallarına uygun yazılmış olmasıdır. İyi ve güçlü bir dille yazılmamış olan bir akademik çalışma içeriği ne kadar iyi olursa olsun eksik kalmış demektir. ARTEZ Danışmanlık Merkezi tezlerinizin kaliteli bir anlatıma sahip olması için gerekli her türlü uzman kadro ve ekipmana sahiptir. Tez yazımı konusunda tez yazımı kurallarına hassasiyetle riayet ederek tamamen üniversitelerin belirlediği tez yazım kurallarına uygun akademik çalışmalar ortaya çıkarmaktadır.

Sayfa numaralandırma

Tez yazımı konusundaki önemli işlemlerden biri de tez sayfalarının numaralandırılmasıdır. Bu konuda gelişigüzel değil üniversite tez yazım kılavuzunda nasıl olması bekleniyorsa o şekilde numaralandırma esastır. Önemsiz gibi görülse de bu konu da yapılan tez yazımı çalışmasına gösterilen özenin bir göstergesidir. ARTEZ Danışmanlık Merkezi tezlerinizin gerekli şekil koşullarını sağlaması için gerekli her türlü uzman kadro ve ekipmana sahiptir. Tez yazımı konusunda tez yazımı kurallarına hassasiyetle riayet ederek tamamen üniversitelerin belirlediği tez yazım kurallarına uygun akademik çalışmalar ortaya çıkarmaktadır.

Etiketler: tez yazım kuralları, tez yazımı, tez yazım dili, tez sayfalarının numaralandırılması,

bottom of page