• Artez Danışmanlık

Tıpta Uzmanlık Tezi Yazdırma

Güncelleme tarihi: 6 May 2021

TIPTA UZMANLIK TEZİ YAZDIRMA HİZMETLERİ

Tıpta Uzmanlık Tezi Hazırlama, Tıpta Uzmanlık Tezi Yazdırma

Tıpta uzmanlık tezi nasıl yazılır? Tıpta uzmanlık tezi nasıl hazırlanır?

Tıpta uzmanlık tezi, tıp fakültelerini ya da diş hekimliği bölümlerini bitiren ve uzman ünvanı almak isteyen doktorların, alanlarına göre TUS ya da DUS sınavlarını kazanmaları ve bununla birlikte alanlarıyla ilgili olarak bir uzmanlık tezi hazırlamaları gerekmektedir. Bahse konu tezler literatürde “tıpta uzmanlık tezi” olarak ifade edilmektedir.

Tıpta uzmanlık tezleri için de diğer tezlerde olduğu gibi ilk aşama seçilen alanla ilgili olarak daha önceki çalışmalardan farklı ve özgün olan bir çalışma konusunun seçilmesiyle başlamaktadır. Bu doğrultuda bir tez öneri formu hazırlanarak, tıpta uzmanlık tezi hazırlama süreci boyunca hangi planlamaya göre ilerleneceği belirlenmektedir. Bu kapsamda bir taraftan da teze ön hazırlık mahiyetinde literatür ve kaynak taramalarına başlanmaktadır. Tıpta uzmanlık tezi hazırlama süreci boyunca akademik prosedürler takip edilerek bunların eksiksiz şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Tezde gerçekleştirilecek istatistiki analiz ya da biyoistatistik analizleri de tezin en önemli bölümleri arasında yer almaktadır. Literatür yazımı konusunda belirli bir aşamaya gelindikten sonra bu konuda yapılacak analiz için de veri toplanmaya başlanması gerekmektedir.

Tüm bu süreçler devam ederken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, diğer tezlerde de olduğu gibi tıpta uzmanlık tezlerinin de ilgili üniversitenin tez yazım kılavuzuna/ tez yazı şablonuna uygun olarak yazılması konusudur. Bu konuda üniversitelerin internet sitelerinden en güncel şablonun kullanılması gerekmektedir.

Sağlık çalışanlarının özellikle literatür taraması sırasında kullanabilecekleri veri tabalarından en bilnenleri pubmed ve ISIweb dir. Yazılan tıpta uzmanlık tezinin bir bütün oluşturması, ileri sürülen hipotezlerin bir uyum içinde olması gerekmektedir. Başka bir deyişle tutarlı bir tez çalışması ortaya konulmalıdır.

Tüm bu süreçlerde ARTEZ Akademik Danışmanlık olarak hekimlerimizin hazırlayacakları tıpta uzmanlık tezleri için ihtiyaç duyabilecekleri her aşamada profesyonel akademik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.


Tıpta Uzmanlık Tezi Hazırlama Yardımı:

Tıpta uzmanlık tezlerinin hazırlanması konusunda önemli hususlardan bir diğeri de incelenen literatürün aynen kopyalanmaması konusudur. Bu durum çalışmaların intihal oranını arttırmaktadır. Bu durum hazırlanan tıpta uzmanlık tezlerinin üniversitelerce belirlenmiş olan intihal yüzdelerini üzerinde çıkmasına ve dolayısıyla kabul edilmemesine neden olmaktadır. Tezlerin intihal oranları, intihal programları olarak adlandırılan Turnitin, ithenticate gibi programlarla tespit edilmektedir.

ARTEZ Danışmanlık olarak tıpta uzmanlık tezlerinin intihal oranlarının geçerli sınırlar içerisine indirilmesi konusunda da siz hekimlerimizin yanındayız.

Anahtar Kelimeler: TUS, Tıpta Uzmanlık Tez Fiyatları, TUS tezi hazırlama, Biyoistatistik desteği, Tıpta uzmanlık tezi nedir, tıp fakültesi tezleri