top of page
  • Yazarın fotoğrafıArtez Danışmanlık

Tıpta Uzmanlık Tezi

Güncelleme tarihi: 6 May 2021

Sağlık ve Tıpta uzmanlık tezi yazımı konusunda dikkat edilmesi gerekenler

Sağlık ve Tıpta Uzmanlık Tezleri Nasıl Hazırlanmalıdır?

Sağlık bilimleri kapsamında hazırlanacak olan tezlerde temel başvuru dokümanı İlgili üniversitelerin Tez Yazım Kılavuzlarıdır. Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre, asistan doktorların uzmanlık unvanı alabilmek için uzmanlık sınavına girişleri öncesinde uzmanlık dalları çerçevesinde bir konuda tez hazırlamaları gerekmektedir.

Tez hazırlama, kendine has bazı prosedürleri olan özel bir süreçtir. Tez aşamasında geçilmeden önce hazırlanıp onay alınması gereken tez öneri formu bu sürecin ilk aşamasıdır. Tez öneri formlarında tezin konusu, amacı ve tezde uygulanacak yöntemlere ilişkin esaslar belirlenerek tez danışmanına sunularak onay alınmaktadır. Tez sürecine geçmeden önce bir nevi ön hazırlık niteliğindedir. Tez konusunun özgün olması gerekmekte olup, literatüre ne tür bir katkı sağlayacağı gibi bazı değerlendirmelerin de tez hazırlayan kişi tarafından önceden belirlenmelidir.

Tez süreci tezin yazımının tamamlanmasından sonra bir süre daha bazı prosedürlerle devam etmektedir. Tezin jüriye sunulması, varsa ihtiyaç duyulan revizelerin yapılması ve enstitüye teslim işlemleri de tamamlandıktan sonra tez yazımı süreci tamamlanmaktadır.


Tez hazırlama sadece içeriksel açıdan değil, şekilsel açıdan da bazı kurallara tabidir. Bu kurallar üniversitelere göre değişebilmekle birlikte her üniversitenin yayınladığı tez yazım kılavuzlarında detayları bulunan kurallardır. Tıpta uzmanlık tezleri için bu kuralları Sağlık Bilimleri Enstitüleri belirlemektedir.

Artez Danışmanlık Olarak Tıpta Uzmanlık Tezleriniz için profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Talep formunu doldurarak talebinizi iletebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page