top of page
  • Yazarın fotoğrafıArtez Danışmanlık

İstatistik Analiz Merkezi

İSTATİSTİK ANALİZ MERKEZİ ​ Bilimsel ve akademik çalışmalarda olayın daha somut bir zemine çekilmesi adına deneysel çalışmalar ve/veya konu ile ilgili saha verilerinin toplanması sıklıkla başvurulan yöntemlerdir. Çoğu zaman elde edile bu veriler ham halleri ile yorumlanamazlar ve çeşitli analizler aracılığı ile sözcüklere dökülebilecek somut sonuçlar doğururlar. Bu verilerin anlamlandırılması için analizden geçirilmesinin nedeni ise genellikle verilerin çok boyutlu olmasıdır. Çok boyutlu bu veriler kendi içinde bir örgü barındırırlar ancak bu örgünün gerçek dünyadaki karşılıkları ham halleri ile mümkün olamamaktadır. Veri analizi teknikleri bu örgüyü ortaya çıkaran sonuçlar üretmek adına bir anahtardır. Bu nedenle çalışmaların birçoğunda istatistiksel analizler yapılmaktadır. Yani istatistikler analiz ile veriler gerçek dünyadaki anlamlı karşılıları yani ham verinin özündeki bilginin çıkarılması amaçlanmaktadır. Tabii ki hangi tür analizin yapılacağı verinin türü, değişken sayısı, çalışmanın amacına göre değişiklik arz edebilmektedir. Aslında istatistiksel analiz yöntemlerini uygulamaktan daha önemli olan husus hangi analizin veriye uygulanacağıdır. Tabii ki bu aslında veri toplanmaya başlanmadan önce karar verilmiş olması gereken bir konudur. Verilerin de bu karara uygun düşecek formda toplanması ve veri ile istatistiksel analiz yönteminin çelişmemesi gerekmektedir. Bu husus çalışmanın ayaklarının yere basması için olmazsa olmazdır. Bu konuda destek veren İstatistik Analiz Şirketi adında faaliyet gösteren yerler mevcuttur. Artez Danışmanlık olarak bu süreçte yardıma ihtiyaç duyduğunuz aşamada uzman seviyede sizlere destek olmaktayız.

İstatistiksel analiz amacıyla kullanılan SPSS, STATA, MİNİTAB, SYSTAT, R, MATLAB, EVIEWS, SAS, MEDCALC gibi programlar mevcuttur. SPSS tartışmasız olarak istatistiksel analiz alanında kullanılan programlardan başlıcasıdır. Hem bu programların kullanımları hem de analiz yönteminin belirlenmesi tecrübe ve uzmanlık gerektirmektedir. Bu amaçla uzman istatistikçilerden profesyonel yardım almak gerek analizin doğru yapılması gerekse de yapılan çalışmanın sağlam temellendirilmesi adına elzemdir. Yapılan bir akademik çalışmanın temelinin sağlam olmaması ise çalışmayı ve çalışmayı yapan kişiyi akademik olarak itibarsızlaştırır. Hele ki yüksek lisans ve doktora seviyesinde yapılabilecek bu tarz hataların hoşgörü ile karşılanmayacağı açıktır. Ancak bu işi yapan İstatistik Analiz Merkezi gibi istatistik analizi yapan yerlerin az olması nedeniyle suiistimal edilmesi söz konusudur. Uzman kadromuz ve uygun çözüm önerilerimiz ile istatistik analiz fiyatı konusunda kafanız rahat olabilir. Yapılacak istatistiksel analiz işinin uzman eller tarafından ve bütçenize uygun fiyatlarda yapılması sizin elinizde. Bize yazın yeter! ​ ​ Etiketler: İstatistik Analiz Şirketi, İstatistik Analizi Yapan Yerler, istatistik analiz yöntemi nedir, istatistik analiz fiyatları

bottom of page