• Artez Danışmanlık

Akademik Danışmanlık Nedir?

Akademik Danışmanlık Nedir?

Akademik bir metin elde edebilmek için öncelikle belirlenmiş bir hipotezimiz olmalıdır. Çalışma boyunca bu hipotez temel dayanak yapılarak metnin içeriği zenginleştirilmelidir. Metnin oluşturulması sürecinde dikkat edilmesi gereken temel husus ise, metinde anlam bütünlüğü ve düşüncelerin sunulmasında oluşturulması gereken genel yeknesaklıktır.

Akademik bir makale ya da tez hazırlarken üniversitelerin ya da kurumların benimsemiş oldukları tez yazım kılavuzlarına bağlı kalınarak hareket edilmelidir. Bunu sağlayabilmek için akademik çalışmayı yürüten kişilerde iyi derecede office vb. program bilgisi olmalıdır. Buna ek olarak son dönemde pek çok akademik çalışmada sayısal ya da nitel analiz bölümleri yer almaktadır. Dolayısıyla iyi bir akademik metin iddia ettiği hipotezi çalışma kapsamında yapılan analizle pekiştirmelidir. Tüm bu ve benzeri sebeplerle yazı yazan herkesin akademik metin yazabilmesi, başka bir deyişle akademik danışman olabilmesi (akademik danışmanlık hizmeti verebilmesi) mümkün değildir.


​Akademik danışmanlık sektöründe faaliyet gösteren ancak gerçek manada akademik bir geçmiş ve tecrübeden yoksun kişilerin elinden çıkan çalışmalar akademik olarak hiç bir değeri olmayan metinler olarak sonuçlanmaktadır. Bu durum bu çalışmalar için destek alan kişilerin daha sonra intihal, çalışmanın reddedilmesi gibi sorunlar başta olmak üzere pek çok arzu edilmeyen durumla karşılaşmalarına neden olmaktadır.

Şu an kaliteli bir akademik danışmanlık hizmeti almak için piyasada her türlü ihtiyacınıza çözüm üretebilecek az sayıdaki akademik danışmanlık merkezinden birini ziyaret etmektesiniz...